Психологія педагогічного спілкування: методичні вказівки до вивчення освітньої компоненти

Ескіз

Дата

2024

Автори

Мороз, Ірина Михайлівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

ЦП «Компринт»

Анотація

Розглянуто вимоги підготовки до практичних занять та самостійної роботи студентів, змістові модулі, ключові слова тем, література для самостійної підготовки, а також вимоги до написання і оформлення індивідуальних робіт. Призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 015 «Професійна освіта» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» Київського національного університету будівництва і архітектури.

Опис

В авторській редакції.

Ключові слова

кафедра професійної освіти, психологія, спілкування, педагогіка

Бібліографічний опис

Психологія педагогічного спілкування : методичні вказівки до вивчення освітньої компоненти для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 015 «Професійна освіта» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладач : І. М. Мороз. – Київ : ЦП Компринт : КНУБА, 2024. – 48 с. - Бібліогр. : с. 26-29.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset