Особливості визначення ексергетичної ефективності процесу повітрообміну в приміщенні

Ескіз

Дата

2017

Автори

Задоянний, Олександр Васильович
Євдокименко, Юрій Миколайович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В роботі подано результати теоретичних досліджень щодо особливостей складання ексергетичних балансів для визначення ефективності повітрообміну в кондиціонованих приміщеннях. Наведено ексергетичні баланси для основних характерних процесів повітрообміну для теплого й холодного розрахункових періодів року та залежності для визначення ексергетичної ефективності повітрообміну.

Опис

Ключові слова

системи кондиціонування повітря, ексергетичний аналіз, повітрообмін в приміщеннях, ексергетичні баланси основних потоків, коефіцієнти ексергетичної ефективності повітрообміну, cистема кондиционирования воздуха, эксергетический анализ, воздухообмен в помещениях, эксергетический баланс основного потока, эксергетическая эффективность воздухообмена, air conditioning system, exergy efficiency of air exchange, кафедра теплогазопостачання і вентиляції, exergic balance of the main flow, exergy analysis, air exchange in premises

Бібліографічний опис

Задоянний О. В. Особливості визначення ексергетичної ефективності процесу повітрообміну в приміщенні / О. В. Задоянний, Ю. М. Євдокименко // Енергоефективність в будівництві та архітектурі : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 9. - С. 80 - 83. - Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset