Виробнича практика : методичні вказівки

Ескіз

Дата

2024

Автори

Петруня, О. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містять загальні теоретичні положення про виконання виробничої практики, а також критерії оцінювання виробничої практики за кредитно-модульною системою. Наведено додатки, які містять критерії оцінювання контрольних заходів, зразок оформлення титульної сторінки звіту. Призначено для здобувачів вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», які навчаються за освітньою програмою «Міське будівництво та господарство».

Опис

Ключові слова

практика виробнича, кафедра міського будівництва

Бібліографічний опис

Виробнича практика : методичні вказівки до виконання виробничої практики : для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійної програми «Міське будівництво та господарство» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладач : О. М. Петруня. – Київ : КНУБА, 2024. – 28 с. - Бібліогр. : с. 22-23.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset