Виробнича практика : методичні вказівки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Автори
Петруня, О. М.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Містять загальні теоретичні положення про виконання виробничої практики, а також критерії оцінювання виробничої практики за кредитно-модульною системою. Наведено додатки, які містять критерії оцінювання контрольних заходів, зразок оформлення титульної сторінки звіту. Призначено для здобувачів вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», які навчаються за освітньою програмою «Міське будівництво та господарство».
Опис
Ключові слова
практика виробнича, кафедра міського будівництва
Бібліографічний опис
Виробнича практика : методичні вказівки до виконання виробничої практики : для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійної програми «Міське будівництво та господарство» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладач : О. М. Петруня. – Київ : КНУБА, 2024. – 28 с. - Бібліогр. : с. 22-23.