Питання формування громадсько-транспортних вузлів на прикладі вулиць міста Києва

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Існує реальна необхідність дослідження стану громадськотранспортних вузлів в місті Києві. Участь в паспортизації вулиць м. Києва дала можливість сформувати ряд проблем, які виникають в межах архітектурного середовища громадсько - транспортних вузлів міста Києва, що утворює підґрунтя для подальшого дослідження, спрямованого на вирішення поставлених проблем.
Опис
Ключові слова
громадсько-транспортний вузол, архітектурне середовище, зупинка громадського транспорту
Бібліографічний опис
Ячник Г. Л. Питання формування громадсько-транспортних вузлів на прикладі вулиць міста Києва / Г. Л. Ячник // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 32. - С. 298-302. - Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання