Питання формування громадсько-транспортних вузлів на прикладі вулиць міста Києва

Ескіз

Дата

2013

Автори

Ячник, Г. Л.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Існує реальна необхідність дослідження стану громадськотранспортних вузлів в місті Києві. Участь в паспортизації вулиць м. Києва дала можливість сформувати ряд проблем, які виникають в межах архітектурного середовища громадсько - транспортних вузлів міста Києва, що утворює підґрунтя для подальшого дослідження, спрямованого на вирішення поставлених проблем.

Опис

Ключові слова

громадсько-транспортний вузол, архітектурне середовище, зупинка громадського транспорту

Бібліографічний опис

Ячник Г. Л. Питання формування громадсько-транспортних вузлів на прикладі вулиць міста Києва / Г. Л. Ячник // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 32. - С. 298-302. - Бібліогр. : 3 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset