Питання формування громадсько-транспортних вузлів на прикладі вулиць міста Києва

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Автори
Ячник, Г. Л.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Існує реальна необхідність дослідження стану громадськотранспортних вузлів в місті Києві. Участь в паспортизації вулиць м. Києва дала можливість сформувати ряд проблем, які виникають в межах архітектурного середовища громадсько - транспортних вузлів міста Києва, що утворює підґрунтя для подальшого дослідження, спрямованого на вирішення поставлених проблем.
Опис
Ключові слова
громадсько-транспортний вузол, архітектурне середовище, зупинка громадського транспорту
Бібліографічний опис
Ячник Г. Л. Питання формування громадсько-транспортних вузлів на прикладі вулиць міста Києва / Г. Л. Ячник // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 32. - С. 298-302. - Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання