Історіографія історії України: методичні рекомендації до вивчення вибіркової компоненти

Ескіз

Дата

2024

Автори

Єгоров, Владислав Володимирович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містять плани семінарських занять, тематику індивідуальних завдань та контрольних робіт, питання модульного та підсумкового контролю, список рекомендованої літератури. Призначено для здобувачів спеціальності 032 «Історія та археологія», ступеня доктора філософії денної та заочної форм навчання.

Опис

Ключові слова

кафедр політичних наук і права, історіографія України

Бібліографічний опис

Історіографія історії України : методичні рекомендації до вивчення вибіркової компоненти здобувачами спеціальності 032 «Історія та археологія», ступеня доктора філософії денної та заочної форм навчання / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладач : В. В. Єгоров. – Київ : КНУБА, 2024. – 36 с. - Бібліогр. : с. 25-33.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced