Застосування методів багатокритеріальної оптимізації до оцінки електронних навчальних курсів, розроблених на базі платформ дистанційного навчання

Ескіз недоступний
Дата
2011
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто проблему оцінювання електронних навчальних курсів з урахуванням критеріїв якості. Запропоновану математичну багатокритеріальну модель можна бути використовувати для оцінювання електронних навчальних курсів будь-якої тематики.
Опис
Ключові слова
електронний навчальний курс, багатокритеріальна оптимізація, системний аналіз, методи експертного оцінювання, вагові критерії, кафедра інформаційних технологій
Бібліографічний опис
Федусенко О. В. Застосування методів багатокритеріальної оптимізації до оцінки електронних навчальних курсів, розроблених на базі платформ дистанційного навчання / О. В. Федусенко, О. О. Рафальська // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов – Київ : КНУБА, 2011. – № 6. – С. 124 - 129. - Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання