Застосування методів багатокритеріальної оптимізації до оцінки електронних навчальних курсів, розроблених на базі платформ дистанційного навчання

Ескіз

Дата

2011

Автори

Федусенко, О. В.
Рафальська, О. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто проблему оцінювання електронних навчальних курсів з урахуванням критеріїв якості. Запропоновану математичну багатокритеріальну модель можна бути використовувати для оцінювання електронних навчальних курсів будь-якої тематики.

Опис

Ключові слова

електронний навчальний курс, багатокритеріальна оптимізація, системний аналіз, методи експертного оцінювання, вагові критерії, кафедра інформаційних технологій

Бібліографічний опис

Федусенко О. В. Застосування методів багатокритеріальної оптимізації до оцінки електронних навчальних курсів, розроблених на базі платформ дистанційного навчання / О. В. Федусенко, О. О. Рафальська // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов – Київ : КНУБА, 2011. – № 6. – С. 124 - 129. - Бібліогр. : 3 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset