Модель біадаптивної оптимізації на основі використання теорії ймовірностей

Ескіз

Дата

2018

Автори

Тімінський, Олександр Георгійович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто біадаптивні системи управління – системи, в яких взаємодіють і адаптуються одна під одну підсистема операційного управління та підсистема проектного управління проектно-орієнтованої організації. Приклади змін, які відбуваються в кожній з підсистем, визначені. Оцінка впливу змін в одній підсистемі на іншу підсистему формалізована. Вплив розглядається у чотирьох вимірах – на час, на вартість, на якість, загальний вплив. Метод отримання зваженої оцінки нової зміни запропоновано. Кроки методу описано. Ймовірнісна модель оптимізації біадаптивного управління сформульована. Модель враховує вибір оптимального набору реакцій в одній підсистемі на зміни в іншій підсистемі. Окреслено перспективи подальших досліджень.

Опис

Ключові слова

проектно-орієнтовані організації, біадаптивне управління, біадаптивна оптимізація, теорія ймовірностей, кафедра управління проектами

Бібліографічний опис

Тімінський О. Г. Модель біадаптивної оптимізації на основі використання теорії ймовірностей / О. Г. Тімінський // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2018. – № 36. – С. 57-62. - Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced