Специфіка стратифікації міського соціуму та особливості формування багатоквартирного житла в м. Києві

Ескіз

Дата

2018

Автори

Яблонська, Г. Д.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Актуалізуються питання взаємозв'язку процесів соціальної стратифікації та формування багатоквартирного житла в м. Києві за останні роки; сформульовані причини появи різних потреб і мотивацій, що пов’язані з житлом,; аналізується загальний сучасний стан житла та існуючих класифікаторів, класифікацій, нормативних документів, ситуація на ринку житлової нерухомості та причини «перманентної» житлової проблеми; виявлені неузгодженості між елементами системи «багатоквартирне житло»; окреслена специфіка стратифікації городян, запропонована гіпотеза «природної» взаємо відповідності процесів стратифікації міського населення та формування архітектурно-містобудівних рішень житла в м. Києві.

Опис

Ключові слова

кафедра інформаційних технологій в архітектурі, соціальна стратифікація, ранжування, ціннісні орієнтації, статусне позиціонування, архітектурно-містобудівна типологія, система «багатоквартирне житло", об’ємна-просторові рішення, функціонально-планувальні прийоми, стратификация, ранжирование, ценности, статус, архитектурно-градостроительная типология, система «многоквартирное жилье», объемно-пространственные и функционально-планировочные приемы, social stratification, ranking, value orientations, status positioning, architectural and town-planning typology, multi-apartment housing" system, architectural and spatial solutions, functional techniques and design solutions

Бібліографічний опис

Яблонська Г. Д. Специфіка стратифікації міського соціуму та особливості формування багатоквартирного житла в м. Києві / Г. Д. Яблонська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 50. - С. 478-489. - Бібліогр. : 12 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset