Архітектурно-планувальні рішення навчальних корпусів закладів вищої освіти

Ескіз

Дата

2014

Автори

Ковальський, Л. М.
Соколова, Ю. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статті розглядаються основні планувальні схеми навчальних корпусів та архітектурно-планувальні рішення навчальних приміщень в залежності від їх функціонального призначення. Визначено вплив науководослідних лабораторій на формування навчального корпусу. Розглянуто структуру факультетських груп приміщень та їх архітектурно-планувальну організацію

Опис

Ключові слова

каф. теорії архітектури, заклад вищої освіти, науково-дослідна лабораторія, гнучка планувальна структура, функціонально-планувальна структура

Бібліографічний опис

Ковальський Л. М. Архітектурно-планувальні рішення навчальних корпусів закладів вищої освіти / Л. М. Ковальський, Ю. В. Соколова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 37. - С. 364-370. - Бібліогр. : 3 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset