Estimation and forecast of changes in the hydrochemical status of the Tisza river

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Київський національний університет будівництва і архітектури, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору
Анотація
The engineer-ecological indexes and their parameters are used at the ecological estimation of the status of hydroecosystems (HE) of the Tisza water basin. The system-basin approach of research of the water basin bazed on the systematization and processing of environmental monitoring data for the long-term period was used. Such period allowed to set scientific conformities of the development of naturally-anthropogenic hydroecosystems in the conditions of constant technogenic load on them.
Опис
Ключові слова
кафедра охорони праці і навколишнього середовища, water system;, biotic communication;, hydroecosystem
Бібліографічний опис
Vasilenko, L. О.Estimation and forecast of changes in the hydrochemical status of the Tisza river / L. О. Vasilenko,O. G. Zhukova, A. A. Kokitko // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Ін-т телеком. і глобальн. інформ. ; відп. ред. О.С. Волошкіна, О. М. Трофімчук - Київ, 2018. - Вип. 27.- С.24 - 30. - Bibliogr. : 6 titl.
Зібрання