Ціноутворення в туризмі: методичні вказівки та завдання до виконання практичних занять

Ескіз

Дата

2024

Автори

Лаврухіна, Катерина Олександрівна,
Титок, Вікторія Вікторівна
Цифра, Тетяна Юріївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Викладено методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Ціноутворення в туризмі», розроблено ситуаційні та тестові завдання для самоконтролю знань здобувачів вищої освіти. У вказівках містяться основні поняття тем, тестові завдання з кожної теми, а також приклади розв’язання задач та завдання для самостійної роботи. Призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти, які навчаються за спеціальністю 242 «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» денної та заочної форм навчання.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки будівництва, туризм, ціноутворення

Бібліографічний опис

Ціноутворення в туризмі: методичні вказівки та завдання до виконання практичних занять : для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 242 «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : К. О. Лаврухіна, В. В. Титок, Т. Ю. Цифра, – Київ : КНУБА, 2024. – 76 с. - Бібліогр. : с. 73-75.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced