Исследование работы скорого фильтра с отводом части потока в нижние слои и доочисткой дренажной системе

Ескіз

Дата

2017

Автори

Эпоян, С. М.
Карагяур, А. С.
Волков, В. Н.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Розроблено математичну модель процесу послідовного фільтрування малоконцентрованої суспензії через шар зернистого завантаження і пористу перегородку з волокнистих полімерних матеріалів з відведенням частини потоку в нижні шари. Розглянуто фільтрування з утворенням шару осаду на пористій перегородці. Обґрунтовано основні напрями вдосконалення конструкції швидкого фільтра і дренажної системи.

Опис

Ключові слова

зернисте фільтруюче завантаження, завислі речовини, дренажна система, волокнисті полімерні матеріали, математична модель, зернистая фильтрующая загрузка, взвешенные вещества, дренажная система, волокнистые полимерные материалы, математическая модель, granular filtering media, suspended solids, drainage system, fibrous polymeric materials, mathematical model

Бібліографічний опис

Эпоян С. М. Исследование работы скорого фильтра с отводом части потока в нижние слои и доочисткой дренажной системе / С. М. Эпоян, А. С. Карагяур, В. Н. Волков // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. М. Кравчук. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 28. – С. 140-148. – Бібліогр. : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced