Техніко-економічні аспекти енергоощадності при реконструкції систем опалення

Ескіз недоступний
Дата
2011
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В Україні обсяг робіт, спрямованих на зменшення споживання теплової енергії в житлово-комунальному секторі, залишається надзвичайно малим, що, в першу чергу, пояснюється потребою залучення значних інвестицій та великими термінами окупності цих заходів. Проте постійне зростання цін на енергоносії вимагає невідкладного вирішення цієї проблеми, а відсутність державного фінансування, обмежені фінансові можливості як місцевих територіальних громад так і населення вимагає особливо зваженого підходу до вибору як самих термореноваційних заходів, так і до об’єктів, на яких вони впроваджуються.
Опис
Ключові слова
енергоощадність, системи опалення, термостати, режим температурний
Бібліографічний опис
Возняк О. Т. Техніко-економічні аспекти енергоощадності при реконструкції систем опалення / О. Т. Возняк, В. М. Желих, Ю. С. Юркевич // Енергозбереження в будівництві та архітектурі = Еnergy-savings in civil engineering and architecture : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. А. М. Тугай. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 1. - С. 151-157. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання