Містобудівна реновація порушених промислових територій в Європі

Ескіз

Дата

2011

Автори

Пономарьова, А. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Викладено сутність поняття "порушені території» та специфіка визначення в різних країнах та в різні часи . Проаналізовано декілька прикладів вдалої реновації порушених промислових територій в різних країнах Європи в рамках розвитку міст . Виявлені загальні ідеї процесів , пов’язаних з реновацією цих територій.

Опис

Ключові слова

кафедра містобудування, порушені промислові території, екологічна рівновага, урбанізаційне середовище, нарушенные промышленные территории, экологическое равновесие, урбанизированная среда, brawnfields, ecological balance, urbanized environment

Бібліографічний опис

Пономарьова А. В. Містобудівна реновація порушених промислових територій в Європі / А. В. Пономарьова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 26. - С. 155 - 161. - Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset