Вплив процесів підтоплення територій на формування фільтраційного потоку в схилах регулюючих водосховищ

Анотація
У роботі показано вплив процесів підтоплення на формування фільтраційного потоку в схилах регулюючих водосховищ. Здійснено аналітичне рішення задачі нестаціонарної фільтрації до регулюючого водосховища при різкому падінні рівня води та складній геологічній будові водоносної товщі.
Опис
Ключові слова
кафедра охорони праці та навколишнього середовища, підтоплення територій, фільтраційний потік, схил регулюючого водосховища
Бібліографічний опис
Волошкіна О.С. Вплив процесів підтоплення територій на формування фільтраційного потоку в схилах регулюючих водосховищ / О.С. Волошкіна, Ю.О. Березницька // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Ін- телекомунікацій і глоб. інформ. простору ; гол. ред. : Волошкіна О. С., Трофимчук О. М. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 44 - 53. - Бібліогр. : 13 назв.
Зібрання