Визначення параметрів руху електромагнітної ударно-вібраційної установки з урахуванням впливу бетонної суміші

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Автори
Басараб, Володимир Аксенійович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Дисертація присвячена дослідженню взаємодії середовища (бетонної суміші) з робочим органом електромагнітної ударно - вібраційної установки в умовах віброущільнення. Створено дослідно - експериментальний стенд, що включає ударно - вібраційну установку та апаратуру прийому, запису та аналізу даних. Проведено комплекс експериментальних досліджень з використанням методу динамічної петлі гістерезису для висоти суміші до 1 м. Здійснено спектральний аналіз напружень в бетонній суміші та отримано закономірність його зміни в процесі ущільнення. Досліджено поведінку системи для дискретної та континуальної моделей середовища. В режимі моделювання зміною параметрів керування - пружністю підвіски ударника та часом затримки на вмикання живлення електромагнітів отримано стійкий полічастотний режим руху робочого органу. Знайдено раціональний закон зміни пружності підвіски ударника в межах одного періоду коливань. Запропоновано нову конструкцію підвіски ударника. Наведено уточнену методику інженерного розрахунку для вантажопідйомності віброблока до 500 кг.
Опис
Ключові слова
динамічна петля гістерезису, ударно-вібраційна установка, спектральний аналіз напружень в бетонній суміші, полічастотний режим руху робочого органу, чисельний розрахунок, кафедра технології будівельного виробництва
Бібліографічний опис
Басараб В. А. Визначення параметрів руху електромагнітної ударно-вібраційної установки з урахуванням впливу бетонної суміші : автореф. дис. ... кан. техн. наук : 05.05.02 / Басараб Володимир Аксенійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ, 2013. - 21 с. - Бібліогр. : с. 20 - 21
Зібрання