Метали і зварювання у будівництві : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

Ескіз

Дата

2023

Автори

Шаленко, Вадим Олегович
Корнійчук, Борис Валерійович
Маслюк, Андрій Анатолійович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Компринт

Анотація

Містять загальні положення основ металознавства і основних видів зварювання, короткі теоретичні відомості для виконання лабораторних робіт, порядок їх виконання, а також контрольні запитання. Призначено для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за освітньо-професійною програмою «Промислове і цивільне будівництво»

Опис

В авторській редакції.

Ключові слова

метали, зварювання, металознавство, кафедра професійної освіти

Бібліографічний опис

Метали і зварювання у будівництві : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт : для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за освітньо-професійною програмою «Промислове і цивільне будівництво» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : В. О. Шаленко, Б. В. Корнійчук, А. А. Маслюк. - Київ : Компринт, 2023. - 59 с. - Бібліогр. : с. 59.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset