Метали і зварювання у будівництві : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

Ескіз недоступний
Дата
2023
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Компринт
Анотація
Містять загальні положення основ металознавства і основних видів зварювання, короткі теоретичні відомості для виконання лабораторних робіт, порядок їх виконання, а також контрольні запитання. Призначено для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за освітньо-професійною програмою «Промислове і цивільне будівництво»
Опис
В авторській редакції.
Ключові слова
метали, зварювання, металознавство, кафедра професійної освіти
Бібліографічний опис
Метали і зварювання у будівництві : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт : для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за освітньо-професійною програмою «Промислове і цивільне будівництво» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : В. О. Шаленко, Б. В. Корнійчук, А. А. Маслюк. - Київ : Компринт, 2023. - 59 с. - Бібліогр. : с. 59.