Особливості взаємодії робочого органу з грунтом при вібраційному зануренні будівельних елементів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2006
Автори
Сівко, В. Й.
Голенков, Г. М.
Макогон, С. А.
Сівко, Є. В.
Грищенко, Є. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Процес вібраційного занурення паль, шпунтів та інших будівельних елементів у ґрунт – своєрідний коливальний процес, що виникає при взаємодії стрижню з ґрунтом. Віброзбуджувач, що закріплений до наголовника палі, генерує в ній повздовжні коливання, які на границі паля-ґрунт викликають поперечні коливання ґрунту.
Опис
Ключові слова
кафедра електротехніки та електроприводу, взаємодії робочого органу з грунтом, занурення будівельних елементів
Бібліографічний опис
Сівко В. Й. Особливості взаємодії робочого органу з грунтом при вібраційному зануренні будівельних елементів / В. Й. Сівко, Г. М. Голенков, С. А. Макогон, Є. В. Сівко, Є. В. Грищенко // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. І. І. Назаренко. - Київ, 2006. - Вип. 19. - С.15 - 19. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання