Методика чисельного дослідження нестаціонарних коливань пружних об’єктів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2004
Автори
Баженов, В. А.
Дехтярюк, Є. С.
Ворона, Ю. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглядаються тривимірні нестаціонарні коливання массивного пружного об’єкту. Наведені дані, які свідчать про працездатність пропонованої чисельної методики.
Опис
Ключові слова
коливання пружних об’єктів, деформування масивного об’єкту, метод потенціалу, кафедра будівельної механіки
Бібліографічний опис
Баженов В. А. Методика чисельного дослідження нестаціонарних коливань пружних об’єктів / В. А. Баженов, Є. С. Дехтярюк, Ю. В. Ворона // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2004. – Вип. 75. – С. 3 – 12. – Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання