До питання визначення параметрів біоклімату території забудови

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті розглядаються питання формування параметрів біокліматичної оцінки території забудови для вирішення завдань біокліматичної архітектури.
Опис
Ключові слова
кафедра архітектурних конструкцій, будівлі біокліматичні, екосередовище
Бібліографічний опис
О. В. Кривенко До питання визначення параметрів біоклімату території забудови / О. В. Кривенко // Енергоефективність в будівництві та архітектурі = Energy-efficiency in civil engineering and architecture: наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 5. - С. 57 – 62. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання