Вип. 5

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 25
 • Документ
  Якісний аналіз трохоїдальної моделі морських хвиль з метою використання їх енергії
  (КНУБА, 2013) Савченко, О. О.
  Наведено якісний аналіз геометричного моделювання профілів морських хвиль у товщі та на поверхні води, розробленого на основі трохоїдальної моделі формоутворення цих хвиль.
 • Документ
  Якісний аналіз механічних коливальних систем на базі фазових портретів
  (КНУБА, 2013) Кукуруза, Д. В.; Запольський, Л. Л.; Піксасов М.М.
  Розглянуто якісний аналіз механічних коливальних систем, коли вантаж здійснює коливання за наявності пружини і демпфера.
 • Документ
  До питання визначення параметрів біоклімату території забудови
  (КНУБА, 2013) Кривенко, О. В.
  В статті розглядаються питання формування параметрів біокліматичної оцінки території забудови для вирішення завдань біокліматичної архітектури.
 • Документ
  Аналітичні дослідження макроструктури примежового шару між потоками, що рухаються з різною швидкістю
  (КНУБА, 2013) Мілейковський, В. О.
  Запропоновано підхід до наближеного аналітичного опису турбулентних примежових шарів між потоками, які взаємодіють, шляхом аналізу макроструктури без використання дослідних коефіцієнтів, понять «турбулентна в’язкість» та «турбулентне число Прандтля».
 • Документ
  Напряженно-деформированное состояние элементов конструкции в области крепления
  (КНУБА, 2013) Якупов, Н. М.; Киямов, Х. Г.; Ахмадиев, Ф. Г.
  С целью уточнения решений рассматривается расчет балки, традиционно рассчитываемой по одномерной схеме, трехмерными элементами. Отмечается, что уточнение схемы расчета позволяет получать более реальные расчетные данные и тем самым позволяет создавать более прочные и надежные конструкции.
 • Документ
  Дослідження поверхонь нормалей як засіб систематизації поверхонь відбиття
  (КНУБА, 2013) Козак, Ю. В.
  Розглядається принцип, згідно з яким запропоновано систематизувати відбиваючі поверхні.
 • Документ
  Отражение коник в цилиндрических зеркалах
  (КНУБА, 2013) Денисова, Т. В.
  В работе представлены геометрические и аналитические зависимости отражения кривых второго порядка в круглом и эллиптическом цилиндре. Представлены компьютерные модели полученных результатов. Рассмотрено влияние кривизны поверхности на ее отражающие свойства.
 • Документ
  Забезпечення геометричними моделями задач перетворення фаз гідрату метану
  (КНУБА, 2013) Шоман, О. В.; Даниленко, В. Я.
  Розглянуто особливості підходів до математичного моделювання об’єктів розробки покладів гідрату метану. Зроблено огляд задач, пов’язаних з моделюванням поверхневих властивостей газових гідратів. Визначено підґрунтя для застосування геометричних методів у дослідженнях фаз перетворення гідрату метану. Надано структуру моделювання картин перебігу явищ і процесів.
 • Документ
  Моделювання енергоструктурованої забудови (на прикладі району м. Львова)
  (КНУБА, 2013) Шулдан, Л. О.; Лепкалюк, М. М.
  Містобудівні заходи енергозбереження розглянуто на прикладі проектування району м. Львова. Акцентовано увагу на принципі енергетичної структуризації забудови.
 • Документ
  Возможности интенсификации теплоотдачи алюминиевых секционных отопительных приборов
  (КНУБА, 2013) Гламаздин, П. М.; Зиныч, П. Л.
  В статье рассмотрен вопрос повышения теплоотдачи алюминиевых секционных отопительных приборов.
 • Документ
  Оптимізація орієнтації енергоефективних будівель з дотриманням норм освітленості та інсоляції
  (КНУБА, 2013) Мартинов, В. Л.
  Розроблено спосіб оптимізації орієнтації гранних енергоефективних будівель за критерієм мінімізації теплового балансу будівлі з оточуючим середовищем протягом опалювального періоду з дотриманням норм освітленості та інсоляції. Спосіб можна застосовувати при проектуванні енергоефективних і звичайних будинків.
 • Документ
  Моделирование направления развития биоформы
  (КНУБА, 2013) Кащенко, А. В.
  Рассмотрены обобщенные координатные системы, позволяющие моделировать биоформы в процессе роста по заданной траектории или поверхности. Приведены формулы преобразования координат специальных систем в традиционные.
 • Документ
  Моделювання контуру термопрофілю на біооб’єкті від точкового джерела тепла
  (КНУБА, 2013) Ванін, В. В.; Залевська, О. В.
  В роботі розглядається фрактальна розмірність термограми розподілу теплового поля в околі розігрітої ділянки тильної сторони долоні, після дії точкового джерела тепла, а також фрактальна апроксимація контуру термопрофілю.
 • Документ
  Геометрическая модель распределения солнечной радиации на вертикальном фасаде
  (КНУБА, 2013) Дворецкий, А. Т.; Чебышев, М. В.
  В работе предложен способ построения энергетических солнечных карт, на которых нанесены изолинии солнечной радиации, падающей на вертикальный фасад. Энергетические солнечные карты позволят на стадии проектирования оценивать архитектурно - конструктивные решения светопрозрачных конструкций и солнцезащитных устройств с учётом, прежде всего, энергетического влияния солнца на климатические параметры жилых помещений.
 • Документ
  Разработка систем инфракрасного нагрева с использованием тепловых вычислительных моделей
  (КНУБА, 2013) Завалий, А. А.
  Рассмотрено использование тепловой вычислительной модели при разработке системы инфракрасного излучения, предназначенной для локального нагрева удаленной поверхности. Показано, что тепловая модель переноса излучения позволяет проектировать эффективные инфракрасные системы с использованием зеркально отражающих поверхностей, благодаря возможности определения полей потоков излучения в системах с источником излучения конечных физических размеров и многократным отражением излучения при наличии кондуктивного теплообмена в прозрачной для излучения среде.
 • Документ
  Опис компонентів відбивальних систем з класичними кривими у якості відбивачів
  (КНУБА, 2013) Тютюнников, С. В.
  Розглянуто опис і побудову компонентів відбивальних систем, коли профілем відбивача є одна з класичних кривих (Діоклеса цисоїда, Дінострата квадратриса, локон Аньези, строфоїда , тощо).
 • Документ
  Создание экспериментально-геометрической модели исследования картин напряжённых эффектов элементов конструкций
  (КНУБА, 2013) Бережной, В. А.; Шоман, О. В.
  В работе рассматривается использование метода имиджевой интерполяции и экстраполяции совместно с экспериментальным поляризационно-оптическим методом на примере исследования картин напряжённого состояния пластины.
 • Документ
  Поняття усамітнених хвиль та методи їх опису
  (КНУБА, 2013) Морозова, Г. В.
  Наведено деякі відомості про усамітнені (відокремлені) хвилі (так звані солітони), які можна описати нелінійними диференціальними рівняннями типу sin-Гордона і Кортевега-де Вріза, і розглянуто приклади їх впровадження при моделюванні механічних пристроїв.
 • Документ
  Эффективность систем освещения зданий с учетом экспозиции
  (КНУБА, 2013) Егорченков, В. А.
  Усовершенствована методика расчета технико-экономической эффективности систем освещения зданий путем применения экспозиции при определении времени использования естественного освещения с учетом их светотехнической эффективности. Она особенно эффективна при сравнении вариантов светопроемов друг с другом, а также при разработке программ для светового кондиционирования помещений.
 • Документ
  Фракталы в моделировании экологических систем
  (КНУБА, 2013) Сидоренко, Е. С.; Халиль, В. В.
  Анализируется метод фрактального моделирования экологических динамических систем. Перечисляются преимущества данного метода. Классификация фракталов.