Основи проектування залізобетонних конструкцій за Європейськими нормами : навчальний посібник

Ескіз недоступний
Дата
2023
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Ліра-К
Анотація
Викладені основні положення розрахунку і проектування будівельних конструкцій згідно вимог Європейських норм. Наведені методи розрахунку перерізів залізобетонних конструкцій відповідно до норм Єврокод 2. Теоретичні викладки ілюстровані допоміжними таблицями та прикладами розрахунку нормальних згинальних та позацентрово стиснутих і розтягнутих елементів. Призначено для здобувачів ступеня вищої освіти «магістр», які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».
Опис
Ключові слова
залізобетонні конструкції, проектування, кафедра залізобетонних і кам'яних конструкцій
Бібліографічний опис
Кріпак Володимир Денисович. Основи проектування залізобетонних конструкцій за Європейськими нормами: навч. посіб. для здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» галузі знань 19 - архітектура та будівництво спец. 192 - будівництво та цивільна інженерія освітньої програми «Промислове та цивільне будівництво» / В. Д. Кріпак. - Київ : Ліра-К, 2023. - 147 с. - Бібліогр. : с. 146 - 147.