Роль приватних та публічних земельних сервітутів при просторовому плануванні територій

Ескіз

Дата

2018

Автори

Литвиненко, Ірина Валентинівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуті проблеми планування територій та роль земельних сервітутів в цьому процесі. Відсутність в українському законодавстві категорії «публічний земельний сервітут» створює низку проблем при плануванні та розвитку територій на всіх рівнях – державному, регіональному та місцевому. Наведені приклади об’єктів інженерної та транспортної інфраструктури, що потребують встановлення земельних сервітутів та проблеми, що виникають при відсутності їх встановлення та реєстрації. Розглянуто роль земельних сервітутів з історичної точки зору. Наведені ситуації, що потребують встановлення земельних сервітутів

Опис

Ключові слова

кафедра землеустрою і кадастру, публічний земельний сервітут, приватний земельний сервітут, об’єкти інженерної інфраструктури, зони обмежень, містобудівна документація, планування територій, публичный земельний сервитут, частный земельний сервитут, объекты инженерной инфраструктуры, зоны ограничений, градостроительная документация, планирование территорий

Бібліографічний опис

Литвиненко І. В. Роль приватних та публічних земельних сервітутів при просторовому плануванні територій / І. В. Литвиненко // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; головн. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2018. – Вип. 68. – С. 316-324. – Бібліогр. : 23 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced