Базові конструкції теорії нечітких множин в задачах будівельної механіки

Ескіз недоступний
Дата
2010
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто застосування базових понять теорії нечітких множин – нечітких чисел, відношень, a -рівнів, принципу розширення (узагальнення) до задач аналізу і регулювання в проектуванні конструкцій
Опис
Ключові слова
теорія нечітких множин, задача аналізу і регулювання, проектування конструкцій
Бібліографічний опис
Бараненко В. О. Базові конструкції теорії нечітких множин в задачах будівельної механіки / В. О. Бараненко, І. П. Дуліца // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2010. – Вип. 86. – С. 73 – 81. – Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання