Базові конструкції теорії нечітких множин в задачах будівельної механіки

Ескіз

Дата

2010

Автори

Бараненко, В. О.
Дуліца, І. П.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто застосування базових понять теорії нечітких множин – нечітких чисел, відношень, a -рівнів, принципу розширення (узагальнення) до задач аналізу і регулювання в проектуванні конструкцій

Опис

Ключові слова

теорія нечітких множин, задача аналізу і регулювання, проектування конструкцій

Бібліографічний опис

Бараненко В. О. Базові конструкції теорії нечітких множин в задачах будівельної механіки / В. О. Бараненко, І. П. Дуліца // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2010. – Вип. 86. – С. 73 – 81. – Бібліогр. : 9 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset