Ймовірнісна блок-схема моделювання процесу пилоочищення газів в скруберах Вентурі

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Процес знепилення газів в скруберах Вентурі представлений у вигляді сукупності шести елементарних умовно залежних подій. Останні на основі ймовірнісного методу моделювання гідродинамічних та масообмінних процесів використані для розроблення ймовірнісної блок-схеми пиловловлення, за допомогою якої отримана формула для визначення загальної ефективності очищення
Опис
Ключові слова
очищення газів, труба Вентурі, крапля, пилинка, газорідкісний потік, ймовірність події, ефективність пиловловлення, кафедра теплогазопостачання та вентиляції
Бібліографічний опис
Довгалюк В. Б. Ймовірнісна блок-схема моделювання процесу пилоочищення газів в скруберах Вентурі / В. Б. Довгалюк, І. О. Качан // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; відп. ред. Е. С. Малкін. – Київ : КНУБА, 2015. – Вип. 19. – С. 131 – 136. – Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання