Метод аналізу параметричних коливань та резонансів елементів мостових кранів у процесах їх пуску

Ескіз

Дата

2017

Автори

Човнюк, Ю.
Діктерук, М.
Остапущенко, О. П.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Наведений метод аналізу параметричних коливань і резонансів елементів вантажопідйомних механізмів мостових кранів у процесах їх пуску. При цьому умови виникнення вказаних коливань та резонансів розглянуті і визначені у межах моделі крану як незамкненої коливної системи, у котрої зовнішній вплив зведений до зміни з плином часу її параметрів. Маятникові коливання вантажу на канаті у системі «вантажний візок - канат - вантаж» мостового крана розглянуті і досліджені для трьох випадків: а) точка підвісу вантажу здійснює заданий періодичний рух у вертикальному напрямку; б) точка підвісу вантажу періодично рухається у горизонтальному напрямку; в) точка підвісу вантажу періодично рухається одночасно у горизонтальному та вертикальному напрямках. Визначені межі областей стійкості/нестійкості коливань параметричного типу для різних частот зміни параметрів досліджуваної системи. Для проведення аналізу використаний метод функції Лагранжа, рівняння Матьє та підхід Л.Д.Ландау при дослідженні малих коливань системи відносно положення рівноваги.

Опис

Ключові слова

кафедра електротехніки та електроприводу, аналіз, параметричні коливання, резонанс, вантажопідйомний механізм, мостовий кран, пуск, періодичний рух, точка підвісу, analysis, parametric oscillations, resonances, hoisting machines, bridge crane, start-up, periodic movement, point of suspension

Бібліографічний опис

Човнюк Ю. Метод аналізу параметричних коливань та резонансів елементів мостових кранів у процесах їх пуску / Ю. Човнюк, М. Діктерук, О. П. Остапущенко // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 90. – С. 24-36. – Бібліогр. : 9 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced