Сучасні особливості устрою православного парафіяльного храмового комплексу з розвиненими функціями

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Автори
Степанов, О. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті розглядаються нові тенденції устрою багатофункціональних храмових комплексів, які виникли з приводу соціальних проблем та духовного піднесення. Можливість вирішення - спільна діяльність державних та церковних установ, розробка архітектурно-будівельної нормативної бази. Розглядається сучасна ситуація у цій сфері, склад приміщень, зонування. Науковець наводить приклади і шляхи дослідження та рішення, які внесуть і нові архітектурно-типологічні основи у проектуванні сучасних сакральних комплексів на Україні.
Опис
Ключові слова
комплекси храмові, проектування сакральних комплексів, установи церковні, кафедра архітектурних конструкцій
Бібліографічний опис
Степанов О. В. Сучасні особливості устрою православного парафіяльного храмового комплексу з розвиненими функціями / О. В. Степанов // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2008. - Вип. 19. - С. 313-319. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання