Математична модель інтегрованого технологічного середовища управління вищими навчальними закладами

Ескіз

Дата

2010

Автори

Тесля, Ю. М.
Білощицький, А. О.
Катаєва, Є. Ю.
Меркушева, І. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розроблено математичну модель інтеграції засобів інформаційних технологій управління ВНЗ та управління проектами ВНЗ в єдине інтегроване технологічне середовище. Виконано оптимізацію наповнення та процесів обробки інформації в інтегрованому технологічному середовищі.

Опис

Ключові слова

управління ВНЗ, управління проектами ВНЗ, інформаційна технологія, інтегроване технологічне середовище, кафедра інформаційних технологій, кафедра управління проектами

Бібліографічний опис

Математична модель інтегрованого технологічного середовища управління вищими навчальними закладами / Ю. М. Тесля, А. О. Білощицький, Є. Ю. Катаєва, І. В. Меркушева // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2010. – № 4. – С. 81 - 85. - Бібліогр. : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced