Математична модель інтегрованого технологічного середовища управління вищими навчальними закладами

Ескіз недоступний
Дата
2010
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розроблено математичну модель інтеграції засобів інформаційних технологій управління ВНЗ та управління проектами ВНЗ в єдине інтегроване технологічне середовище. Виконано оптимізацію наповнення та процесів обробки інформації в інтегрованому технологічному середовищі.
Опис
Ключові слова
управління ВНЗ, управління проектами ВНЗ, інформаційна технологія, інтегроване технологічне середовище, кафедра інформаційних технологій, кафедра управління проектами
Бібліографічний опис
Математична модель інтегрованого технологічного середовища управління вищими навчальними закладами / Ю. М. Тесля, А. О. Білощицький, Є. Ю. Катаєва, І. В. Меркушева // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2010. – № 4. – С. 81 - 85. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання