Символічна політика та її роль у підготовці архітектора

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Символічна політика є підгалуззю науки, яка розвивається на рівні міждисциплінарної взаємодії. Її вивчення спрямоване на формування знань щодо взаємодії архітектури та суспільства. Поширення її візуальних засобів пов’язане з більшою їх ефективністю порівняно з дискурсом. Символічна політика є знаряддям й держави, й громадянського суспільства. Тому в умовах суспільної кризи загострюються суперечності між архітектурою та образотворчим мистецтвом.
Опис
Ключові слова
кафедра політичних наук, кафедра основ архітектури і архітектурного проектування, символ, символічна влада, символічна політика, візуалізація, архітектура, муралізм
Бібліографічний опис
Перегуда Є.В. Символічна політика та її роль у підготовці архітектора / Є. В. Перегуда, Ю. В Івашко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 47. - С. 174 - 189. - Бібліогр. : 39 назв.
Зібрання