Методичні рекомендації до написання та оформлення курсових робіт для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Ескіз недоступний

Дата

2023

Автори

Озерова, Ольга Анатоліївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містять вступ, мету, завдання, основні етапи виконання курсової роботи; правила мови і стилю, написання курсової роботи; вимоги щодо обсягу, структури і змісту, а також оформлення курсової роботи. Надані загальні правила цитування та посилання на використані джерела, критерії оцінювання курсової роботи, відомості про захист курсової роботи, правила представлення додатків, спеціальна література, інші інформаційні ресурси. Призначено для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" денної та заочної форм навчання.

Опис

В авторській редакції.

Ключові слова

роботи курсові, оформлення, кафедра фізичного виховання і спорту

Бібліографічний опис

Методичні рекомендації до написання та оформлення курсових робіт для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладач : О. А. Озерова. - Київ : КНУБА, 2023. - 33 с.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced