Удосконалення очищення стічних вод від сполук нікелю методом феритизації

Ескіз

Дата

2013

Автори

Самченко, Д. М.
Басюк, Т. В.
Кочетов, Геннадій Михайлович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Досліджено вплив співвідношення концентрацій іонів важких металів на процес феритної очистки стічних вод гальванічних виробництв від сполук нікелю. Проведено якісний та кількісний фазовий аналіз отриманих осадів. Исследовано влияние соотношения концентраций ионов тяжелых металлов на процесс ферритной очистки сточных вод гальванических производств от соединений никеля. Проведен качественный и количественный фазовый анализ полученных осадков. Influence of concentration ratio for heavy metal ions on ferritisation-based treatment process of galvanic nickel-containing wastewater was studied. The qualitative and quantitative phase analysis of the obtained sediments was carried out.

Опис

Ключові слова

кафедра водопостачання та водовідведення, очищення води, феритизація, нікель, осад, очистка воды, ферритизация, никель, осадок, wastewater treatment, ferritization, nickel, sediment

Бібліографічний опис

Кочетов Г. М. Удосконалення очищення стічних вод від сполук нікелю методом феритизації / Г. М. Кочетов, Д. М. Самченко, Т. В. Басюк // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. ; гол. ред. О. С. Волошкіна. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 22. - С. 61 - 67. - Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset