Анализ энергетической эффективности систем децентрализованного теплоснабжения с использованием когенерационных технологий

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Проводится анализ энергетической эффективности двух схем когенерационных установок (КГУ) на базе двигателя внутреннего сгорания и котлоагрегата, работающего на твердом топливе.
Опис
Ключові слова
когенерационные установки, двигатель внутреннего сгорания, котлоагрегат, кафедра теплогазопостачання та вентиляції
Бібліографічний опис
Дмитроченкова Э. И. Анализ энергетической эффективности систем децентрализованного теплоснабжения с использованием когенерационных технологий / Э. И. Дмитроченкова, В. Б. Довгалюк // Енергоефективність в будівництві та архітектурі : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 7. - С. 73 - 78. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання