Постановка задачі лінійного і нелінійного деформування та руйнування просторових тіл в задачах динаміки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Автори
Солодей, І. І.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Стаття присвячена постановці проблеми, вибору систем координат, рівнянь теорії пружності та пластичності. Запропонована концепція розгляду задач контактної взаємодії системи тіл та тіл з тріщинами. Проведено аналіз рівнянь динамічної рівноваги загального вигляду та їх окремих випадків.
Опис
Ключові слова
лінійне деформування, нелінійне деформування, руйнування просторових тіл
Бібліографічний опис
Солодей І. І. Постановка задачі лінійного і нелінійного деформування та руйнування просторових тіл в задачах динаміки / І. І. Солодей // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. - Київ : КНУБА, 2012. - Вип. 89. - С. 93-106. - Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання