Розробка ДБН «Інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення» та ДСТУ-Н «Інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів» до нього

Анотація
Будівництво значної кількості об’єктів відбувається на територіях, де можливі прояви небезпечних інженерно-геологічних процесів, в тому числі зсувів та обвалів. Тому при проектуванні і будівництві об’єктів на схилах слід вирішувати питання інженерного захисту території, будівель і споруд від цих процесів.
Опис
Ключові слова
кафедра геотехніки, нормативні документи, зсув, обвал, стійкість, інженерний захист
Бібліографічний опис
Розробка ДБН «Інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення» та ДСТУ-Н «Інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів» до нього / Ю. С. Слюсаренко, Ю. І. Калюх, В. Д. Шумінський та ін. // Будівельні конструкції : зб. наук. праць / Київ. Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» ; гол. ред. П. І. Кривошеєв. – Київ : «ДНДІБК», 2016. – Вип. 83 : в 2 кн. - Кн. 1. – С. 195 – 205. – Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання