Тестування програмного забезпечення систем: методичні вказівки

Ескіз

Дата

2022

Автори

Шабала, Євгенія Євгенівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містять зміст, порядок оформлення і вказівки до виконання лабораторних робіт. Призначені для студентів спеціальностями 123 «Комп’ютерна інженерія» та 125 «Кібербезпека» галузі знань 12 «Інформаційні технології».

Опис

Ключові слова

програмне забезпечення, тестування

Бібліографічний опис

Шабала Є.Є.Тестування програмного забезпечення систем : метод. вказівки до виконання лаборатор. робіт : для студ. спец. 123 "Комп'ютерна інженерія" та 125 "Кібербезпека" / Є.Є.Шабала ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ : КНУБА, 2022. – 27 с.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset