Використання осаду стічних вод гальванічного виробництва в технології силікатної цегли.

Ескіз

Дата

2017

Автори

Клапченко, Василь Іванович
Краснянський, Григорій Юхимович
Азнаурян, Ірина Олександрівна
Кузнецова, Ірина Олександрівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

ДНІБВ

Анотація

Використання промислових відходів у будівельній індустрії є перспективним напрямком зниження собівартості продукції і зменшення негативного навантаження на навколишнє середовище. За результатами будівельно-технічних (досліджувались міцність при стисканні і вигині, водопоглинання, водостійкість, морозостійкість, середня густина і міцність зчеплення з розчином) і санітарно-хімічних (досліджувались хімічний склад і кількісні рівні міграції хімічних сполук у водне середовище і середовище, що імітує кислотні дощі) випробувань показано, що силікатна цегла з добавками осаду гальваностоків в кількості до 2% відповідає будівельно-технічним та гігієнічним вимогам і може бути рекомендованою до застосування за призначенням. Запропоновано рекомендації щодо доповнення технологічного регламенту виробництва силікатної цегли з добавками осаду.

Опис

Ключові слова

осад стічних вод, утилізація, силікатна цегла, будівельно-технічні дослідження, санітарно-хімічні дослідження, кафедра фізіки

Бібліографічний опис

Клапченко В. І. Використання осаду стічних вод гальванічного виробництва в технології силікатної цегли / В. І. Клапченко, Г. Ю. Краснянський, І. О. Азнаурян, І. О. Кузнецова // Будівельне виробництво: міжвід. наук.-техн. зб./ Наук.-досл. ін-т буд. виробн. - Київ, 2017. - № 63(1). - С. 67-71. - бібліогр.: 5 назв

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset