Використання осаду стічних вод гальванічного виробництва в технології силікатної цегли.

Анотація
Використання промислових відходів у будівельній індустрії є перспективним напрямком зниження собівартості продукції і зменшення негативного навантаження на навколишнє середовище. За результатами будівельно-технічних (досліджувались міцність при стисканні і вигині, водопоглинання, водостійкість, морозостійкість, середня густина і міцність зчеплення з розчином) і санітарно-хімічних (досліджувались хімічний склад і кількісні рівні міграції хімічних сполук у водне середовище і середовище, що імітує кислотні дощі) випробувань показано, що силікатна цегла з добавками осаду гальваностоків в кількості до 2% відповідає будівельно-технічним та гігієнічним вимогам і може бути рекомендованою до застосування за призначенням. Запропоновано рекомендації щодо доповнення технологічного регламенту виробництва силікатної цегли з добавками осаду.
Опис
Ключові слова
осад стічних вод, утилізація, силікатна цегла, будівельно-технічні дослідження, санітарно-хімічні дослідження, кафедра фізіки
Бібліографічний опис
Клапченко В. І. Використання осаду стічних вод гальванічного виробництва в технології силікатної цегли / В. І. Клапченко, Г. Ю. Краснянський, І. О. Азнаурян, І. О. Кузнецова // Будівельне виробництво: міжвід. наук.-техн. зб./ Наук.-досл. ін-т буд. виробн. - Київ, 2017. - № 63(1). - С. 67-71. - бібліогр.: 5 назв
Зібрання