Моделювання реакції середовища на рух робочого органу віброударної площадки

Ескіз недоступний
Дата
2001
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Задача проектування віброударних площадок для ущільнення бетонних сумішей потребує врахування цілого комплексу фізико-механічних властивостей робочого середовища (висота шару суміші, жорсткість, щільність, модуль деформації і т.п). Тому виникає необхідність створення математичної моделі взаємодії робочого органу віброплощадки з оброблюваним середовищем. Для цього потрібно знайти реакцію середовища на віброударний вплив.
Опис
Ключові слова
реактивний опір, активний опір, жорсткість,, умови навантаження, кафедра технології будівельного виробництва
Бібліографічний опис
Баранов Ю. О. Моделювання реакції середовища на рух робочого органу віброударної площадки / Ю. О. Баранов, В. А. Басараб // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол.ред. І. І. Назаренко - Київ : КНУБА, 2001. - №9. - С. 41-44. - Бібліогр. : 8 назв
Зібрання