Моделювання реакції середовища на рух робочого органу віброударної площадки

Ескіз

Дата

2001

Автори

Баранов, Ю. О.
Басараб, В. А.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Задача проектування віброударних площадок для ущільнення бетонних сумішей потребує врахування цілого комплексу фізико-механічних властивостей робочого середовища (висота шару суміші, жорсткість, щільність, модуль деформації і т.п). Тому виникає необхідність створення математичної моделі взаємодії робочого органу віброплощадки з оброблюваним середовищем. Для цього потрібно знайти реакцію середовища на віброударний вплив.

Опис

Ключові слова

реактивний опір, активний опір, жорсткість,, умови навантаження, кафедра технології будівельного виробництва

Бібліографічний опис

Баранов Ю. О. Моделювання реакції середовища на рух робочого органу віброударної площадки / Ю. О. Баранов, В. А. Басараб // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол.ред. І. І. Назаренко - Київ : КНУБА, 2001. - №9. - С. 41-44. - Бібліогр. : 8 назв

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset