Вип. 9

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 22
 • Документ
  Моделювання реакції середовища на рух робочого органу віброударної площадки
  (КНУБА, 2001) Баранов, Ю. О.; Басараб, В. А.
  Задача проектування віброударних площадок для ущільнення бетонних сумішей потребує врахування цілого комплексу фізико-механічних властивостей робочого середовища (висота шару суміші, жорсткість, щільність, модуль деформації і т.п). Тому виникає необхідність створення математичної моделі взаємодії робочого органу віброплощадки з оброблюваним середовищем. Для цього потрібно знайти реакцію середовища на віброударний вплив.
 • Документ
  Швидкісні та динамічні параметри приводу горизонтальних барабанних будівельних машин, що частково заповнені оброблюваним матеріалом
  (КНУБА, 2001) Науменко, Ю. В.
  В будівництві, гірничій та інших галузях промисловості набув застосування досить широкий клас горизонтальних барабанних машин. Робочим органом таких систем є горизонтальний обертовий циліндр, що частково заповнений легкодеформівним оброблюваним матеріалом.
 • Документ
  Моделювання процесу ролико-екструзійного формування пустотних панелей
  (КНУБА, 2001) Гарнець, В.М.; Сосюра, А. В.
  Ролико-екструзійний метод формування пустотних панелей перекриття має переваги технічного та технологічного характеру в порівнянні з відомими вібраційними [1, 2] та безвібраційними роликовими [2, 3].
 • Документ
  Новий міжнародний транспортний коридор у контексті ринкових перетворень в Україні
  (КНУБА, 2001) Білоконь, Ю. М.
  Значний обсяг вантажних потоків на малі та середні відстані перейшов із залізничного на автомобільний транспорт, а пасажирських - з авіа на залізничний. Залізничний транспорт став використовуватися в основному для великовантажних і контейнерних перевезень на значні відстані в міждержавному і внутрішньоконтинентальному сполученнях. Широкого застосування набули змішані перевезення із залученням різних видів транспорту.
 • Документ
  Імпульсний гідравлічний привод виконавчих механізмів будівельних машин
  (КНУБА, 2001) Пелевін, Л.Є.; Рашківський, В.П.
  Одним з шляхів інтенсифікації розробки будівельних матеріалів є використання машин безперервної дії побудованих на принципах динамічного руйнування та хвильової теорії деформації.
 • Документ
  Моделювання параметричних відмов гідроприводів екскаваторів з урахуванням ефективності їх функціонування при прогнозуванні та оцінці показників надійності
  (КНУБА, 2001) Лесько, В.І.
  Оцінка експлуатаційної надійності будівельних машин – один із важливих факторів визначення їх якості та ефективності функціонування, а забезпечення необхідного рівня надійності машин є гарантією їх конкурентоспроможності як на внутрішньому так і на зовнішньому ринку. Але реальна ситуація при експлуатації особливо нових гідрофікованих екскаваторів (а також кранів, навантажувачів) склалася така, що практично майже відсутні необхідні дані про показники їх надійності (ПН) в умовах експлуатації, а існуючі методи оцінки ПН не зовсім прийнятні, а тому не завжди ефективні при оцінці ПН гідроприводів і вимагають вдосконалення.
 • Документ
  Синтез системи управління електроприводом робочих машин у будівництві та інженерних мережевих системах
  (КНУБА, 2001) Сакалл Імад, Акрам
  Розглянемо коротко алгоритм і методику розв’язання трьох основних задач синтезу систем автоматичного керування електроприводами машин інженерних мереж, будівельних та інших робочих машин як будівельного виробництва, так і об’єктів житлово-комунального господарства.
 • Документ
  Методика синтезу структури автоматизованого управління будівельними машинами
  (КНУБА, 2001) Пух, А. П.; Тімінський, О.Г.
  При синтезі автоматизованої системи управління особливої уваги заслуговує етап попереднього проектування. На цьому етапі використовується метод декомпозиції системи: виробничий процес поділяють на складові частини, кожна з яких розглядається як автономний об’єкт управління [1]. Для такого об’єкту можна скласти функціональний контур управління у вигляді послідовної структури, що містить три компоненти: інформаційний автомат (ІА), керуючий автомат (КА) та иконавчий механізм (ВМ). При цьому обидва автомати є умовними компонентами истеми, які виконують потрібні функціональні операції.
 • Документ
  Анализ нагруженности соединительно-управляющего модуля шарнирно-сочлененного погрузчика
  (КНУБА, 2001) Назаров, Л. В.; Кириченко, И. Г.; Перевозник, И. А.; Щербак, О. В.
  Современные фронтальные ковшовые погрузчики в большинстве своем оборудованы шарнирно-сочлененной рамой с двумя гидроцилиндрами рулевого управления. Внедрение ковша погрузчика в штабель разрабатываемого материала производится за счет напорного усилия, развиваемого движителями, и запаса кинетической энергии, приобретенной в процессе разгона.
 • Документ
  Информационный и спектральный (фурье) анализы ударно-вибрационно-волновых процесcов, полей, технологий в моделировании, диагностике состояния, автоматизации управления и проектирования современных строительных человеко-машинных (эргатических) систем. часть I.
  (КНУБА, 2001) Човнюк, Ю. В.
  Целью настоящей работы является разработка: – подходов, основанных на методах современного информационного и спектрального (Фурье)анализов, которые позволяют систематизировать и эффективно (с достаточно высокой степенью точности и наглядности) изучить ударно-вибрационно-волновые процессы, поля, технологии, широко используемые в современных строительных машинах, эргатических системах, строительной ндустрии; – критериев адаптивного управления и автоматизации проектирования бъектов исследования, основанных на единстве информационных энергетических и материальных потоков, циркулирующих в рассматриваемых системах, влияющих на их динамику и определяющих их моментное состояние (решение задач диагностики, прогнозирования надежности и ресурса строительных машин).
 • Документ
  Выявление условий усреднения скоростей частиц воздушно-бетонного потока при композиционном транспортировании
  (КНУБА, 2001) Емельянова, И. А.; Баранов, А. Н.; Никонов, Д. В.
  Невозможность транспортирования растворобетононасосами и пневмонагнетателями малоподвижных строительных смесей на значительные расстояния привела к разработке способа композиционного транспортирования
 • Документ
  Физические механизмы, лежащие в основе процессов виброуплотнения бетонных смесей в стесненных условиях
  (КНУБА, 2001) Бадеян, Г.В.; Меграбян, Х.А.
  Бетонная смесь представляет собой многокомпонентную среду, состоящую из тщательно подобранных по составу крупного и мелкого заполнителей, вяжущего и воды. В процессе приготовления и обработки смеси в нее неизбежно вовлекается воздух, количество которого меняется в зависимости от вида обработки. Конечная цель обработки смеси состоит в удалении воздуха и создании плотной однородной структуры.
 • Документ
  Взаимодействие ножа землеройной машины с вязкопластичным грунтом
  (КНУБА, 2001) Сукач, М. М.; Филонов, Ю. П.
  Для аналитического описания сил резания грунта рабочим органом землеройной машины необходимо знать его напряженное состояние перед лобовой гранью ножа. Ранее была решена плоская задача взаимодействия ножа с подводным илистым грунтом [1]. В настоящей работе предлагается пространственная модель резания водонасыщенного грунта ножом клиновидной формы.
 • Документ
  Виробничі випробування кільцевих бурів в складних гірничо-геологічних умовах
  (КНУБА, 2001) Головань, В.П.; Вольтерс, О.С.
  При розробці свердловин під опори ЛЕП в складних гірничо-геологічних умовах перед будівельниками виникли труднощі з використанням існуючої бурильної техніки. Тому було поставлено задачу створення високоефективного ґрунторуйнівного інструменту для оснащення бурильних та бурильно-кранових машин.
 • Документ
  До вибору типу бетонозмішувачів та призначення їх об'ємів
  (КНУБА, 2001) Назаренко, І. І.; Клименко, М.О.
  Становлення України як суверенної правової держави із ринковою економікою вимагає розробки нового покоління будівельних машин із значно вищими від існуючих конструкцій показниками енерго- та ресурсозбереження, ефективності робочого процесу, технологічності виготовлення і ремонту, строку служби тощо. Для досягнення такого результату необхідне не тільки впровадження прогресивних методів виробництва, але й розробка новітніх методів розрахунку основних конструктивних і технологічних параметрів, а також сучасних критеріїв вибору машин і обладнання в залежності від умов роботи, технологічних режимів, т.ін.
 • Документ
  Еколого-економічні аспекти проблеми реструктуризації об'єктів капітального будівництва
  (КНУБА, 2001) Лимаренко, В. О.; Ігнатенко, О. П.
  Проблема реструктуризації об'єктів капітального будівництва України, зокрема об'єктів незавершеного будівництва, а також виробничих площ, як на практично непрацюючих підприємствах, так і на підприємствах випускаючих нерентабельну продукцію в останні роки набула як ніколи гострого значення. Руйнація стійких господарських зв'язків і потужної системи постачальницько-збутових структур при здобутті незалежності створило чимало труднощів для суб'єктів економіки України.
 • Документ
  Бестротиловые взрывчатые составы для бесшпурового разрушения крупнокускового материала энергией взрыва
  (КНУБА, 2001) Кривцов, Н. В.; Гулеватый, С. И.; Озеров, Е. В.
  Разрушение крупнокускового материала наиболее актуально при ведении подъемных и открытых горных работ (дробление негабаритных фракций), а также при разрушении отходовметаллургического производства (металлические слитки).
 • Документ
  Високоефективні машини для виготовлення виробів із бетонних сумішей
  (КНУБА, 2001) Назаренко, І. І.; Гарнець, В. М.; Баранов, Ю. О.; Омельченко, В. А.; Свідерськи, А. Т.; Ручинський, М. М.
  Значне місце в ряду інженерного прогнозування займає морфологічний підхід, котрий базується на комбінаторному принципі пошуку і дозволяє цілеспрямовано відшукувати велику кількість варіантів технічних рішень.
 • Документ
  Основы динамики разрушения грунтов
  (КНУБА, 2001) Баладинский, В. Л.; Чумаков, В. Г.; Гагаев, В. Н.
  В машинах с динамическими рабочими органами энергия разрушения передается на рабочий орган от нескольких источников (в большинстве двух): двигателя (или двигателей) рабочего органа, принимающего на себя работу разрушения и двигателя механизма, осуществляющего перемещение рабочего органа. Установка, непосредственно на рабочем органе источника энергии, позволяет уменьшить ее потери за счет исключения из системы энергии, необходимой для перемещения массы несущей конструкции (платформы, стрелы, ротора, рукояти и т.д.) и увеличения коэффициента полезного действия механизма разрушения. Динамический рабочий орган является подвижным относительно машины или ее основных частей.
 • Документ
  Автоматична система регулювання натягу полотна з підтримуванням струму якоря
  (КНУБА, 2001) Григоровський, Е. П.
  У схемах з невисокими вимогами до підтримування сталості натягу застосовують простіші способи компенсації динамічного струму, коли на час розганяння й гальмування установлення струму змінюються на сталу величину.