Вип. 9

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/302

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 22
 • Документ
  Моделювання реакції середовища на рух робочого органу віброударної площадки
  (КНУБА, 2001) Баранов, Ю. О.; Басараб, В. А.
  Задача проектування віброударних площадок для ущільнення бетонних сумішей потребує врахування цілого комплексу фізико-механічних властивостей робочого середовища (висота шару суміші, жорсткість, щільність, модуль деформації і т.п). Тому виникає необхідність створення математичної моделі взаємодії робочого органу віброплощадки з оброблюваним середовищем. Для цього потрібно знайти реакцію середовища на віброударний вплив.
 • Документ
  Швидкісні та динамічні параметри приводу горизонтальних барабанних будівельних машин, що частково заповнені оброблюваним матеріалом
  (КНУБА, 2001) Науменко, Ю. В.
  В будівництві, гірничій та інших галузях промисловості набув застосування досить широкий клас горизонтальних барабанних машин. Робочим органом таких систем є горизонтальний обертовий циліндр, що частково заповнений легкодеформівним оброблюваним матеріалом.
 • Документ
  Моделювання процесу ролико-екструзійного формування пустотних панелей
  (КНУБА, 2001) Гарнець, В.М.; Сосюра, А. В.
  Ролико-екструзійний метод формування пустотних панелей перекриття має переваги технічного та технологічного характеру в порівнянні з відомими вібраційними [1, 2] та безвібраційними роликовими [2, 3].
 • Документ
  Новий міжнародний транспортний коридор у контексті ринкових перетворень в Україні
  (КНУБА, 2001) Білоконь, Ю. М.
  Значний обсяг вантажних потоків на малі та середні відстані перейшов із залізничного на автомобільний транспорт, а пасажирських - з авіа на залізничний. Залізничний транспорт став використовуватися в основному для великовантажних і контейнерних перевезень на значні відстані в міждержавному і внутрішньоконтинентальному сполученнях. Широкого застосування набули змішані перевезення із залученням різних видів транспорту.
 • Документ
  Імпульсний гідравлічний привод виконавчих механізмів будівельних машин
  (КНУБА, 2001) Пелевін, Л.Є.; Рашківський, В.П.
  Одним з шляхів інтенсифікації розробки будівельних матеріалів є використання машин безперервної дії побудованих на принципах динамічного руйнування та хвильової теорії деформації.
 • Документ
  Моделювання параметричних відмов гідроприводів екскаваторів з урахуванням ефективності їх функціонування при прогнозуванні та оцінці показників надійності
  (КНУБА, 2001) Лесько, В.І.
  Оцінка експлуатаційної надійності будівельних машин – один із важливих факторів визначення їх якості та ефективності функціонування, а забезпечення необхідного рівня надійності машин є гарантією їх конкурентоспроможності як на внутрішньому так і на зовнішньому ринку. Але реальна ситуація при експлуатації особливо нових гідрофікованих екскаваторів (а також кранів, навантажувачів) склалася така, що практично майже відсутні необхідні дані про показники їх надійності (ПН) в умовах експлуатації, а існуючі методи оцінки ПН не зовсім прийнятні, а тому не завжди ефективні при оцінці ПН гідроприводів і вимагають вдосконалення.
 • Документ
  Синтез системи управління електроприводом робочих машин у будівництві та інженерних мережевих системах
  (КНУБА, 2001) Сакалл Імад, Акрам
  Розглянемо коротко алгоритм і методику розв’язання трьох основних задач синтезу систем автоматичного керування електроприводами машин інженерних мереж, будівельних та інших робочих машин як будівельного виробництва, так і об’єктів житлово-комунального господарства.
 • Документ
  Методика синтезу структури автоматизованого управління будівельними машинами
  (КНУБА, 2001) Пух, А. П.; Тімінський, О.Г.
  При синтезі автоматизованої системи управління особливої уваги заслуговує етап попереднього проектування. На цьому етапі використовується метод декомпозиції системи: виробничий процес поділяють на складові частини, кожна з яких розглядається як автономний об’єкт управління [1]. Для такого об’єкту можна скласти функціональний контур управління у вигляді послідовної структури, що містить три компоненти: інформаційний автомат (ІА), керуючий автомат (КА) та иконавчий механізм (ВМ). При цьому обидва автомати є умовними компонентами истеми, які виконують потрібні функціональні операції.
 • Документ
  Анализ нагруженности соединительно-управляющего модуля шарнирно-сочлененного погрузчика
  (КНУБА, 2001) Назаров, Л. В.; Кириченко, И. Г.; Перевозник, И. А.; Щербак, О. В.
  Современные фронтальные ковшовые погрузчики в большинстве своем оборудованы шарнирно-сочлененной рамой с двумя гидроцилиндрами рулевого управления. Внедрение ковша погрузчика в штабель разрабатываемого материала производится за счет напорного усилия, развиваемого движителями, и запаса кинетической энергии, приобретенной в процессе разгона.
 • Документ
  Информационный и спектральный (фурье) анализы ударно-вибрационно-волновых процесcов, полей, технологий в моделировании, диагностике состояния, автоматизации управления и проектирования современных строительных человеко-машинных (эргатических) систем. часть I.
  (КНУБА, 2001) Човнюк, Ю. В.
  Целью настоящей работы является разработка: – подходов, основанных на методах современного информационного и спектрального (Фурье)анализов, которые позволяют систематизировать и эффективно (с достаточно высокой степенью точности и наглядности) изучить ударно-вибрационно-волновые процессы, поля, технологии, широко используемые в современных строительных машинах, эргатических системах, строительной ндустрии; – критериев адаптивного управления и автоматизации проектирования бъектов исследования, основанных на единстве информационных энергетических и материальных потоков, циркулирующих в рассматриваемых системах, влияющих на их динамику и определяющих их моментное состояние (решение задач диагностики, прогнозирования надежности и ресурса строительных машин).