Розробка функціональної технології підготовки питної води на основі вдосконалення баромембранних процесів

Ескіз

Дата

2012

Автори

Кравченко, Марина Василівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Принт-центр

Анотація

В дисертаційній роботі наведено теоретичні обґрунтування та результати експериментальних досліджень, присвячених створенню багатостадійної поетапно-функціональної технології підготовки питної води – корегування складу розбавлених водних розчинів на основі вдосконалення баромембранних процесів, які протікають в системі «вода (розбавлений водний розчин) – мембрана». Сформульовано терміни «природна вода», «підготовлена питна вода» як розбавлені водні розчини та термін «очистка води» як корегування складу розбавлених водних розчинів. Доопрацьовано метод теоретичного розрахунку коефіцієнтів активності компонентів водних розчинів підвищених концентрацій. На основі цього методу розраховано і порівняно, з експериментально визначеними значеннями, коефіцієнти активності γ компонентів водних розчинів підвищених концентрацій для створення та використання баромембранних методів і апаратів при корегуванні складу концентрованих розчинів. Створено прилад і розроблено методику для наукових досліджень та визначення технологічних параметрів процесів в системі «вода джерел водопостачання – мембрана – чиста (питна) вода». Встановлено, що в процесі корегування складу розбавлених водних розчинів, співвідношення і концентрації фундаментальних компонентів змінюються на значення, які не рекомендовані для фізіологічної повноцінності людини. Визначено механізм протікання баромембранних процесів та створено вербальну модель цих процесів. За результатами досліджень, проведених в дисертаційній роботі, розроблено ряд рекомендацій з використання баромембранних методів для корегування складу розбавлених водних розчинів – підготовки питної води.

Опис

Ключові слова

кафедра охорони праці і навколишнього середовища, гіпотеза, питна вода, розбавлений водний розчин, коефіцієнт активності, баромембранні процеси, мембрана, механізм, вербальна модель

Бібліографічний опис

Кравченко М. В. Розробка функціональної технології підготовки питної води на основі вдосконалення баромембранних процесів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01/ Кравченко М. В.; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : КНУБА, 2012. – 20 с. - Бібліогр. : с.17 - 18.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset