Деякі актуальні задачі сучасного комп’ютерного геометричного моделювання технічних об’єктів

Ескіз

Дата

2020

Автори

Ванін, В. В.
Вірченко, Г. А.
Яблонський, П. М.
Незенко, А. Й.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті окреслено деякі актуальні питання сучасного комп’ютерного геометричного моделювання технічних об’єктів. Запропонований підхід спирається на здобутки школи прикладної геометрії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та їх упровадження в різноманітні галузі промисловості, зокрема, авіаційну та сільськогосподарське машинобудування. Подані ідеї слугують перспективним напрямком проведення подальших наукових досліджень та удосконалення автоматизованого формоутворення технічної продукції.

Опис

Ключові слова

геометричне моделювання, промислові вироби, програмне забезпечення, комп’ютерне моделювання, геометрическое моделирование, промышленные изделия, программное обеспечение, компьютерное моделирование, geometric modeling, industrial products, software, computer modeling

Бібліографічний опис

Деякі актуальні задачі сучасного комп’ютерного геометричного моделювання технічних об’єктів / В. В. Ванін, Г. А. Вірченко, П. М. Яблонський, А. Й. Незенко // Прикладна геометрія та інженерна графіка : міжвід. наук.-техн. зб. // Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. В. Ванін. – Київ : КНУБА, 2020. – Вип. 97. – С. 16 - 22. – Бібліогр. : 7 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset