Оптимізація управління методом виділення сильно зв’язних компонентів на графах

Ескіз недоступний
Дата
2008
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В даній роботі запропонована методика розв‘язання задачі ефективного управління підприємством з застосуванням теорії графів, яка передбачає виділення сильно зв‘язних компонентів орієнтованого графа і застосування процедури топологічного сортування орієнтованого ациклічного графа. Для виділення СЗК в середовищі MATHCAD розроблено процедуру STRONG_COMP.
Опис
Ключові слова
кафедра кібербезпеки та комп'ютерної інженерії, кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики, оптимізація управління, зв'язні компоненти, алгоритм пошуку, лінійний час
Бібліографічний опис
Кубайчук О. О. Оптимізація управління методом виділення сильно зв’язних компонентів на графах / О. О. Кубайчук, С. А. Теренчук, Б. М. Єременко // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. І. І. Назаренко. - Київ : КНУБА, 2008. – Вип. 21. - С. 87 - 91. – Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання