До проблеми регіональної своєрідності архітектурного середовища

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті розглядається феномен територіальної неоднорідності в архітектурі і причини збільшення його впливу на сучасну проектну практику. Характеризуються деякі найбільш поширені підходи до проблеми регіональної своєрідності архітектурного середовища та шляхи її розв’язання.
Опис
Ключові слова
кафедра дизайну архітектурного середовища, : регіональний, територіальний, організація, середовище
Бібліографічний опис
Завада В. Т. До проблеми регіональної своєрідності архітектурного середовища / В. Т. Завада // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 33. - С. 126-140. - Бібліогр. : 14 назв.
Зібрання