Еколого-економічні розрахунки систем енергозабезпечення будівель і споруд: методичні вказівки до виконання розрахункоко-графічної роботи : для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за освітньо-професійною програмою «Теплогазопостачання і вентиляція»

Ескіз недоступний
Дата
2023
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Містять загальні положення, методики та приклади розрахунків витрат первинної енергії та органічного палива, викидів забруднювальних речовин і парникових газів в атмосферне повітря при згорянні палив, економіко-технологічної та екологічної оцінок біосферосумісного розвитку систем енергозабезпечення будівель і споруд, а також вихідні дані до виконання розрахунково-графічних робіт, список літератури та додатки. Призначено для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за освітньо-професійною програмою «Теплогазо-постачання і вентиляція».
Опис
В авторській редакції.
Ключові слова
розрахунки еколого-економічні, енергозабезпечення, кафедра теплогазопостачання і вентиляції
Бібліографічний опис
Еколого-економічні розрахунки систем енергозабезпечення будівель і споруд : методичні вказівки до виконання розрахункоко-графічної роботи : для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за освітньо-професійною програмою «Теплогазопостачання і вентиляція» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : К. М. Предун, О. А. Дудніков, О. Б. Почка. – Київ : КНУБА, 2023. – 60 с. - Бібліогр. : с. 46 - 48.