Еколого-економічні розрахунки систем енергозабезпечення будівель і споруд: методичні вказівки до виконання розрахункоко-графічної роботи : для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за освітньо-професійною програмою «Теплогазопостачання і вентиляція»

Ескіз

Дата

2023

Автори

Предун, Костянтин Миронович
Дудніков, Олексій Андрійович
Почка, Ольга Богдановна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містять загальні положення, методики та приклади розрахунків витрат первинної енергії та органічного палива, викидів забруднювальних речовин і парникових газів в атмосферне повітря при згорянні палив, економіко-технологічної та екологічної оцінок біосферосумісного розвитку систем енергозабезпечення будівель і споруд, а також вихідні дані до виконання розрахунково-графічних робіт, список літератури та додатки. Призначено для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за освітньо-професійною програмою «Теплогазо-постачання і вентиляція».

Опис

В авторській редакції.

Ключові слова

розрахунки еколого-економічні, енергозабезпечення, кафедра теплогазопостачання і вентиляції

Бібліографічний опис

Еколого-економічні розрахунки систем енергозабезпечення будівель і споруд : методичні вказівки до виконання розрахункоко-графічної роботи : для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за освітньо-професійною програмою «Теплогазопостачання і вентиляція» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : К. М. Предун, О. А. Дудніков, О. Б. Почка. – Київ : КНУБА, 2023. – 60 с. - Бібліогр. : с. 46 - 48.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset