Композиція сучасного багатоповерхового житла

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Стаття присвячена розгляду композиційних принципів, вирішенню зовнішнього вигляду сучасного багатоповерхового житла України, у порівняні зі світовим досвідом. Виділені основні тенденції, критично проаналізовані сучасні приклади багатоповерхового житла. Ревізовані засоби композиції пластичного вирішення житла відповідно до сучасних тенденцій.
Опис
Ключові слова
об’ємно-просторова композиція, протиставлення, розділення, принцип переходу
Бібліографічний опис
Слажнєв Б. Б. Композиція сучасного багатоповерхового житла / Б. Б. Слажнєа // Сучасні проблеми архітектури та містобудуваненя : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 38. - С. 168 - 174. - Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання