Система прибережних та водних територій: вивчення контактної зони із застосуваням теорії нечітких множин

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Висвітлюются особливості сучасного розвитку системи прибережних та водних територій та умови формування контактної зони поміж ними. В складі методичних положень архітектурно-ландшафтної організації прибережних територій, при розроблені планувального методу природно- гідрологічного захисту територій вперше застосовано математичний апарат теорії нечітких множин для вивчення контактної зони з можливістю визначення її планувальних параметрів.
Опис
Ключові слова
прибережні та водні території, архітектурно- ландшафтна організація територій, контактна зона взаємного поперемінного використання (із нечіткими планувальними параметрами), метод нечітких множин, coastal and water areas (territories), architectural and landscape organization of territories, contact zone of mutual usage (with fuzzy parameters), theory of fuzzy sets
Бібліографічний опис
Рубан Л. І. Система прибережних та водних територій: вивчення контактної зони із застосуваням теорії нечітких множин / Л. І. Рубан // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 66. - С. 559-569. - Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання