Гігієна фізичного виховання і спорту: методичні вказівки для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Озерова, Ольга Анатоліївна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Містять загальні відомості, мету, завдання, програму та структуру навчальної дисципліни «Гігієна фізичного виховання і спорту». Надані теми та короткий зміст лекційних та практичних занять, теми для самостійної роботи, вимоги до поточного, модульного і підсумкового контролю, спеціальна література, інші інформаційні ресурси щодо вивчення дисципліни. Призначено для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр денної та заочної форм навчання.
Опис
В авторській редакції.
Ключові слова
гігієна, фізичне виховання, спорт, кафедра фізичного виховання і спорту
Бібліографічний опис
Гігієна фізичного виховання і спорту: методичні вказівки : для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладач : О. А. Озерова.. - Київ : КНУБА, Талком, 2023. - 28 с. - Бібліогр. : с. 26 - 27.