Гігієна фізичного виховання і спорту: методичні вказівки для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр

Ескіз

Дата

2023

Автори

Озерова, Ольга Анатоліївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містять загальні відомості, мету, завдання, програму та структуру навчальної дисципліни «Гігієна фізичного виховання і спорту». Надані теми та короткий зміст лекційних та практичних занять, теми для самостійної роботи, вимоги до поточного, модульного і підсумкового контролю, спеціальна література, інші інформаційні ресурси щодо вивчення дисципліни. Призначено для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр денної та заочної форм навчання.

Опис

В авторській редакції.

Ключові слова

гігієна, фізичне виховання, спорт, кафедра фізичного виховання і спорту

Бібліографічний опис

Гігієна фізичного виховання і спорту: методичні вказівки : для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладач : О. А. Озерова.. - Київ : КНУБА, Талком, 2023. - 28 с. - Бібліогр. : с. 26 - 27.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced