Теплові насоси як джерела низькотемпературного теплопостачання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Кулінко, Є. О.
Кузицький, І. Т.
Погосов, О. Г.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Зростаюче енергетична криза, необхідність диверсифікацій джерел енергії призводять до появи та широкого впровадження альтернативних джерел енергії, зокрема геотермальних теплових насосів. При використанні низькопотенціальної теплової енергії ґрунтів неглибокого залягання (10 - 100 м) особливо актуальним є питання відновлення температурного режиму джерела та використання теплового насосу в реверсивному режимі: взимку - на потреби опалення, влітку - холодопостачання. Для можливості корелювання показників питомого відбору теплової енергії з погонного метру свердловини необхідне створення динамічних фізичних моделей.
Опис
Ключові слова
тепловий насос, альтернативні джерела енергії, низькопотенціальна теплова енергія, кафедра теплотехніки
Бібліографічний опис
Кулінко Є. О. Теплові насоси як джерела низькотемпературного теплопостачання / Є. О. Кулінко, І Т. Кузицький, О. Г. Погосов // Енергоефективність в будівництві та архітектурі : наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ, 2017. - Вип. 9. - С. 132 – 137. – Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання