Теплові насоси як джерела низькотемпературного теплопостачання

Ескіз

Дата

2017

Автори

Кулінко, Є. О.
Кузицький, І. Т.
Погосов, О. Г.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Зростаюче енергетична криза, необхідність диверсифікацій джерел енергії призводять до появи та широкого впровадження альтернативних джерел енергії, зокрема геотермальних теплових насосів. При використанні низькопотенціальної теплової енергії ґрунтів неглибокого залягання (10 - 100 м) особливо актуальним є питання відновлення температурного режиму джерела та використання теплового насосу в реверсивному режимі: взимку - на потреби опалення, влітку - холодопостачання. Для можливості корелювання показників питомого відбору теплової енергії з погонного метру свердловини необхідне створення динамічних фізичних моделей.

Опис

Ключові слова

тепловий насос, альтернативні джерела енергії, низькопотенціальна теплова енергія, кафедра теплотехніки

Бібліографічний опис

Кулінко Є. О. Теплові насоси як джерела низькотемпературного теплопостачання / Є. О. Кулінко, І Т. Кузицький, О. Г. Погосов // Енергоефективність в будівництві та архітектурі : наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ, 2017. - Вип. 9. - С. 132 – 137. – Бібліогр. : 3 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced