Застосування інформаційних технологій при викладанні будівельної механіки

Ескіз

Дата

2017

Автори

Баженов, В. А.
Шишов, О. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Стаття присвячена огляду оригінальних програмних засобів, які розроблено на кафедрі будівельної механіки Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА), і протягом багатьох років використовуються у навчальному процесі.

Опис

Ключові слова

будівельна механіка, комплекс, тестування, знання, студенти, кафедра будівельної механіки

Бібліографічний опис

Баженов В. А. Застосування інформаційних технологій при викладанні будівельної механіки / В. А. Баженов, О. В. Шишов // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2017. – Вип. 98. – С. 16-30. - Бібліогр. : 2 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset