Спортивні ігри : Волейбол з методикою викладання : методичні вказівки

Ескіз

Дата

2023

Автори

Головко, Анатолій Михайлович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містять загальні відомості, мету, завдання, програму та структуру навчальної дисципліни «Волейбол з методикою викладання». Надані теми та короткий зміст лекційних та практичних занять, теми для самостійної роботи, питання модульного і підсумкового контролю, спеціальна література, інші інформаційні ресурси щодо вивчення дисципліни. Призначено для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр денної та заочної форм навчання.

Опис

В авторській редакції.

Ключові слова

волейбол, волейбол, методика викладання, ігри спортивні, кафедра фізичного виховання і спорту

Бібліографічний опис

Спортивні ігри : Волейбол з методикою викладання : методичні вказівки : для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладач : А. М. Головко. - Київ : КНУБА, 2023. - 22 с. - Бібліогр. : с. 21 - 22.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced