Комп’ютерна модель ортопедичного супінатора для реабілітаційної інженерії в середовищі ANSYS

Ескіз

Дата

2018

Автори

Антонова-Рафі, Юлія Валеріївна
Соломін, Андрій Вячеславович
Гетун, Галина В’ячеславівна
Вихляєв, Юрій Миколайович
Матвієнко, Людмила Василівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В задачах реабілітаційної інженерії, зокрема при проектуванні і виготовленні ортопедичних супінаторів, є нагальна потреба комп’ютерного моделювання процесів механічних деформацій при навантаженнях в цих виробах, оскільки ступінь деформації відображає їх якість щодо виконання реабілітаційних функцій, а пацієнти суттєво різняться за своїми параметрами: вагою, розміром стоп, типом їх деформацій. Наразі проектування супінаторів ґрунтується більше на практичному досвіді фахівців, ніж на інженерних розрахунках. В інших інженерних галузях, зокрема в будівництві та машинобудуванні, зараз досить ефективно використовується програмне середовище ANSYS, де розрахунки комп’ютерних моделей здійснюються із застосуванням методів скінченних елементів, і пропонуються сучасні засоби створення таких 3D-моделей. Після завершення розрахунків результати можна представляти у зручному для використання вигляді, можна досить просто змінювати геометричні параметри моделей, параметри навантажень та матеріалів і швидко отримувати відповідні результати. В роботі запропоновано використати програмне середовище ANSYS для математичного моделювання процесів функціонування виробів реабілітаційної інженерії. Реалізовано комп’ютерну модель ортопедичного супінатора в середовищі ANSYS, що закладає засади інженерного підходу до проектування таких реабілітаційних засобів. Продемонстровано переваги комп’ютерного моделювання, пов’язані з можливістю оптимізації конструкцій і параметрів виробів, прогнозуванням особливостей їх функціонування, здешевленням етапу розроблення.

Опис

Ключові слова

супінатор, реабілітаційна інженерія, комп’ютерна модель, метод скінченних елементів, ANSYS, кафедра архітектурних конструкцій

Бібліографічний опис

Комп’ютерна модель ортопедичного супінатора для реабілітаційної інженерії в середовищі ANSYS / Ю. В. Антонова-Рафі, А. В. Соломін, Г. В. Гетун [та ін.] // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2018. – № 36. – С. 136-141. - Бібліогр. : 20 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset